Midnight Walk Dokkum
We gaan los over:
Tickets zijn binnenkort beschikbaar

De goede doelen

Het Jeugdfonds Sport Friesland maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch kunnen sporten.
Wil het kind graag op voetbal, judo, schaatsen of iets anders maar is er thuis geen geld? Voor die kinderen betalen we de contributie / het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen. Iets doen aan sport helpt een kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving. Voor meer info klik hier: Jeugdfonds Sport Friesland  


Palliatieve terminale zorg is de zorg voor mensen voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is. Mensen die zich in de laatste drie maanden van hun leven bevinden. In deze fase bieden VPTZ-vrijwilligers ondersteuning zodat deze laatste fase op een ‘zo goed mogelijke’ manier doorleefd kan worden. Meer informatie vindt u op de site: vptz-nofriesland

DEMBI DOLLO TANDARTSENPROJECT – ETHIOPIË
Rotary Doctors Nederland is in 2015 door lokale missiezusters gevraagd om een Oral Health Care (OHC) programma op te zetten in Dembi Dolo, Ethiopië. Het programma is gebaseerd op de uitgangspunten van de WHO voor OHC in lage lonen landen. Daarnaast voldoet het natuurlijk aan de missie van Rotary Doctors Nederland. Het belangrijkste onderdeel is een preventie programma voor schoolkinderen. Steeds meer blijkt dat een goede mondgezondheid bijdraagt aan een goede algemene gezondheid. Daarom is op een basisschool in Dembi Dolo begonnen met het Fit for School programma. Lees verder