De goede doelen

Een nieuwe naam en huisstijl! | Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur Friesland maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen en jongeren betalen we de contributie / het lesgeld en in sommige gevallen de benodigdheden zoals voetbalkleding of dansschoenen.Voor meer info klik hier: Jeugdfonds Sport en Cultuur Friesland  


Palliatieve terminale zorg is de zorg voor mensen voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is. Mensen die zich in de laatste drie maanden van hun leven bevinden. In deze fase bieden VPTZ-vrijwilligers ondersteuning zodat deze laatste fase op een ‘zo goed mogelijke’ manier doorleefd kan worden. Meer informatie vindt u op de site: vptz-nofriesland

DEMBI DOLLO TANDARTSENPROJECT – ETHIOPIË
Rotary Doctors Nederland is in 2015 door lokale missiezusters gevraagd om een Oral Health Care (OHC) programma op te zetten in Dembi Dolo, Ethiopië. Het programma is gebaseerd op de uitgangspunten van de WHO voor OHC in lage lonen landen. Daarnaast voldoet het natuurlijk aan de missie van Rotary Doctors Nederland. Het belangrijkste onderdeel is een preventie programma voor schoolkinderen. Steeds meer blijkt dat een goede mondgezondheid bijdraagt aan een goede algemene gezondheid. Daarom is op een basisschool in Dembi Dolo begonnen met het Fit for School programma. Lees verder